Smijaya Sdn Bhd & 4 Lagi V Perwira Affin Bank Berhad

  

Download PDF Here

DALAM MAHKAMAH RAYUAN MALAYSIA (BIDANG KUASA RAYUAN) RAYUAN SIVIL NO: W-03-92-2008

 

ANTARA

 

1. Smijaya Sdn Bhd (207259-M)

 

2. Tengku Zulkornin bin Tengku Alauddin (K/P No. Al 472626)

 

3. Abdul Samad bin Abdullah (K/P No. 0980009)

 

4. Koh Chwee Tay @ Kor Chwee Nee (K/P No. S0I523131)

 

5. Teo Boon Hnai (K/P No. S0077556 H) DAN … Perayu-Perayu

 

Perwira Affin Bank Berhad …Respoden

 

(Dalam Perkara No. Guaman D2-22-1587-2000 Dalam Mahkamah Tinggi Malaya Di Kuala Lumpur)

 

ANTARA

 

Perwira Affin Bank Berhad DAN …Plaintif

 

1. Smijaya Sdn Bhd (207259-M) 2. Tengku Zulkornin bin Tengku Alauddin (K/P No. Al 472626) 3. Abdul Samad bin Abdullah (K/P No. 0980009) 4. Koh Chwee Tay @ Kor Chwee Nee (K/P No. S0I523131) 5. Teo Boon Hnai (K/P No. S0077556 H) …Defendan- Defendan

 

1

 

Koram:

 

Zaleha Zahari, HMR Abu Samah Nordin,HMR Wan Adnan Muhamad,HMR

 

Alasan Penghakiman Mahkamah

 

Perayu-Perayu terkilan dengan keputusan Hakim Mahkamah Tinggi yang telah membenarkan rayuan responden melalui suatu Notis Rayuan kepada Hakim Dalam Kamar (Kandongan 40) ekoran keputusan Timbalan Pendaftar (TP) yang membenarkan permohonan perayu-perayu untuk meminda peryataan pembelaan mereka (perayu 1 hingga 5) dan tuntutan balas perayu 1 (Kandongan 31). Perayu-perayu merupakan defendan-defendan manakala responden ialah plaintif dalam prosiding Mahkamah Tinggi berkenaan.

 

Kami ingin menarik perhatian selepas ini kami akan bahasakan perayu-perayu sebagai defendan-defendan manakala responden sebagai plaintif bagi menghindar kekeliruan dalam menghayati alasan penghakiman nanti

 

Secara ringkas latar belakang kes adalah seperti berikut:

 

Dalam tahun 2000 plaintif telah memulakan tindakan terhadap defendan (defendan 1-5) atas kegagalan mereka membayar tunggakan hutang bagi kemudahan kewangan

 

2

 

overdraft, resit amanah dan surat kredit. Defendan 1 ialah peminjam manakala defendan 4-5 ialah penjamin. Defendan-defendan telah memfailkan pembelaan dan tuntutan balas bertarikh 20.10.2000. Selepas beberapa prosiding berjalan termasuk prosiding di bawah Aturan 14 Kaedah-Kaedah Mahkamah Tinggi 1980 (KMT) dan prosiding pengurusan kes suatu permohonan di bawah Aturan 20 KMT ( Kandongan 31 ) di failkan oleh defendan-defendan untuk suatu pindaan pembelaan dan tuntutan balas mereka pada 18.5.2005. Permohonan tersebut dikatakan bagi memberi gambaran yang lebih jelas kepada pliding asal mereka. Kandongan 31 tersebut telah di benarkan oleh TP pada 23.2.2006. Plaintif memfailkan suatu Notis Rayuan kepada Hakim Dalam Kamar melalui Kandongan 40 pada 3.3.2006. Hakim bicara telah membenarkan kandongan 40 berkenaan.

 

Plaintif membantah permohonan defendan-defendan untuk meminda pernyataan pembelaan mereka atas landasan bahawa permohonan tersebut merupakan tektik defendan-defendan bagi mengemukakan beberapa representasi baru yang kononnya dibuat oleh Encik Hoh Choon Seong, pengurus cawangan plaintif pada tahun 1997, termasuk representasi bahawa:

 

3

 

(i) plaintif mempunyai pengalaman di dalam

 

pengurusan kewangan projek;

 

(ii) plaintif mempunyai pengalaman di dalam

 

membiayai penjualan dan pembelian barangan di peringkat antarabangsa;

 

(iii) plaintif akan menggunakan kepakarannya dan pengalamannya bagi menguruskan dan melaksanakan kemudahan kewangan bagi pihak defendan pertama termasuk memberikan nasihat yang diperlukan; dan

 

(iv) kadar pertukaran matawang bagi surat-surat kredit yang akan dibeli oleh defendan pertama ditetapkan pada kadar RM2.54 bagi USD1.00 atau pada kadar yang lebih rendah.

 

Berdasarkan kepada representasi tersebut, Defendan-defendan mendakwa terdapat satu kontrak kolateral dan terma-terma tersirat di antara plaintif dan defendan-defendan. Mengikut plaintif, pembelaan asal defendan-defendan difailkan pada 20.10.2000, sedangkan cadangan pindaan hanya dibuat pada 18.5.2005, iaitu selepas defendan-defendan mengetahui Encik Hoh Choon Seong telah meninggal dunia. Beliau

 

4

 

meninggal dunia pada 19.3.2001. Plaintif juga mendakwa permohonan sedemikian bukan merupakan sesuatu yang bona fide. Turut didakwa ialah pindaan sedemikian jelas mewujudkan suatu sifat baru pembelaan dan kausa tindakan defendan-defendan.

 

Disamping itu plaintif menyatakan ia akan memprejudiskan dan tidak dapat dipampaskan dengan kos memandangkan Encik Hoh Choon Seong telah lama meninggal dunia. Seperkara lagi ialah kelewatan dalam membuat permohonan tanpa diberi sebarang sebab oleh pihak defendan.

 

Nas tersohor yang selalu menjadi panduan mahkamah dalam mempertimbangkan permohonan kebenaran untuk meminda pliding ialah keputusan Mahkamah Persekutuan dalam kes Yamaha Motor Co. Ltd. v. Yamaha Malaysia Sdn. Bhd. & Ors. [1983] 1 MLJ 213. Mahkamah Tertinggi kita memutuskan seperti berikut (dalam bahasa asal penghakiman):

 

“(1) the general principle is the court will allow such amendments as will cause no injustice to the other parties. Three basic questions should be considered to determine whether injustice would or would not result (a)

 

5

 

whether the application is bona fide (b) whether the justice caused to the other side can be compensated by costs and (c) whether the amendments would not in effect turn the suit from one character into a suit of another and inconsistent character”.

 

Kami juga peka dengan keputusan mahkamah ini menyatakan kebenaran untuk meminda harus diberi walaupun lewat jika pindaan tersebut berasaskan fakta yang sama dan tiada penyimpangan asas dalam pliding yang dipinda daripada pliding asal kerana ia tidak memudaratkan pihak lain (sila lihat Abdul Johari bin Abdul Rahman v. Lim How Chong & Ors. [1997] 1 MLJ 629).

 

Disamping itu kami juga ingin menarik perhatian kepada keputusan mahkamah ini dalam kes Raphael Pura v. Insas Bhd. & Anor [2001] 1 MLJ 49 yang memutuskan seperti berikut:

 

(1) Kelewatan di pihak responden dalam menetapkan tindakan untuk perbicaraan bukan satu alasan untuk perayu melewatkan permohonan untuk meminda pembelaan beliau di peringkat yang paling akhir tanpa mengemukakan material yang mencukupi di hadapan mahkamah dan memberikan

 

6

 

sebab-sebab yang meyakinkan. Satu permohonan untuk meminda satu writ atau pliding bukan satu hak yang nyata satu pihak tetapi terpulang kepada budi bicara kehakiman mahkamah yang bergantung kepada keadaan setiap kes.

 

(2) Mahkamah bersetuju dengan kesimpulan Mahkamah Tinggi mengenai bona fide yang tidak mencukupi di pihak perayu dalam permohonan beliau. Mahkamah berpuas hati bahawa keterangan affidavit tidak mengemukakan material yang mencukupi dan walaupun terdapat material yang mencukupi tiada sebab-sebab yang meyakinkan yang telah dikemukakan oleh perayu. Hakim telah menggunakan budi bicara kehakiman beliau dengan betul di dalam menolak permohonan tersebut yang mempunyai batas bona fide yang tidak mencukupi.

 

Di halaman 55 Haidar HMR (kemudian HBM) yang secara kebetulan juga ahli panel dalam kes Abdul Johari bin Abdul Rahman [supra] menzahirkan teras pendapat mahkamah dengan lebih mendalam berkata (dalam bahasa asal penghakiman):

 

7

 

“With respect, this is no excuse for the appellant to delay the application for the amendment of his defence at a very late stage without placing sufficient material before the court and to give cogent reasons thereof. It should be noted that an application for amendment of a writ or pleadings is not as a matter of a right of a party but is left to the judicial discretion of the court depending on the circumstances of each case. In dealing with the amendment to the defence, we would quote a passage from Gatley on Libel (9th Ed, 1998) under the caption ‘Granting of leave in discretion of court’ at p 447;

 

…the court has shown itself reluctant to grant a defendant leave to amend his defence where the application is made late in the day, either at, or close to, the trial; (Plummer v Charman & Ors [1962] 1 WLR 1469 (CA)), in particular, when he seeks to introduce a plea of justification at a late stage, the defendant’s conduct will be closely inquired into, and the court will expect him to have shown due diligence in making his inquiries and investigations (Associated Leisure Ltd (Phonographic Equipment Co Ltd) & Ors v Associated Newspapers [1970] 2 QB 450 (CA)). It has been held that where delay has been due to the defendant’s own default in some respect, that circumstance should be taken into consideration by the judge as part of the matters to be weighed in deciding whether or not to allow an amendment. The mere fact that

 

8

 

delay may be capable of being compensated in money is not conclusive of the question whether the amendment should or should not be permitted (Bower v Maxwell, unreported, 8 May 1989, 89/472 (CA)).

 

We may not wholly agree with the approach the learned judge took in dealing with the application when he asked the appellant’s counsel to address him to five issues. With respect, he should be guided by the principle set out in the Yamaha case. We may also not totally agree with his reasons on the bona fide issue. However, we agree with his conclusion on the lack of bona fide on the part of the appellant in his application. We were satisfied that on the affidavit evidence there was insufficient material placed before him and even if there was sufficient material no cogent reasons were advanced by the appellant. The learned judge had, in our view, correctly exercised his judicial discretion in dismissing the application which borders on lack of bona fide. If the appellant fails on his ground, he fails altogether”.

 

Jika di teliti daripada pembelaan asal pihak defendan jelas sekali bahawa salah satu teras pembelaan mereka ialah mengenai pertukaran matawang Amerika (USD) dengan Ringgit Malaysia (RM) iaitu 1USD bersamaan RM 2.522 bagi caj-caj bank seperti dalam Nota Debit Plaintif yang di keluarkan

 

9

 

kepada defendan 1. Di perenggan 11 pembelaan asal pihak defendan menyatakan “Antara masa di mana plaintif merepresentasi kepada defendan pertama bahawa US Dollar telah dibeli dan masa di mana bahagian pertama Surat-surat Kredit (dirujuk dalam perenggan 9 di atas) menjadi harus dibayar pada atau sekitar 22.10.1997, plaintif telah secara abai dan secara mengingkari tanggungjawabnya kepada defendan pertama, tidak mengambil tindakan untuk memberitahu defendan pertama bahawa ianya (defendan pertama) perlu membeli US Dollar itu, sehingga krisis matawang asing bermula dengan peningkatan kadar US Dollar yang merugikan.” Di perenggan 12 pula “Apabila Surat-surat Kredit itu menjadi harus dibayar dan plaintif telah meminta defendan pertama untuk membeli US Dollar itu, kadar pertukaran telah berubah secara merugikan ke RM3.34 untuk setiap USD 1.00”. Di perenggan 13 “Dengan bergantung kepada representasi plaintif yang dinyatakan dalam perenggan 10 di atas, defendan pertama telah tidak membeli US Dollars secara sendiri. Dalam keadaan ini, defendan-defendan akan menegaskan bahawa plaintif distopkan daripada menuntut bahawa tanggungjawab defendan pertama untuk membeli US Dollars itu.” (sila lihat keseluruhan pembelaan asal).

 

Cadangan pindaan yang hendak dibuat jelas menunjukkan begitu ketara sekali berbanding dengan pembelaan asal. Jelas sekali pindaan yang ingin dibuat

 

10

 

bertukar corak. Pindaan tersebut membabitkan penglibatan plaintif dalam menasihat dan unjuran keuntungan pihak defendan, sedangkan dalam pembelaan asal hanya membabitkan persoalan mengenai nasihat plaintif dalam urusan pembelian USD dalam kancahan krisis matawang.

 

Kami berpendapat hakim bicara tidak khilaf dalam membenarkan Notis Rayuan plaintif memandangkan ia adalah budibicara hakim tersebut (Raphael Pura v. Insas Bhd & Anor [supra]). Keputusannya bukan secara melulu (arbitrary) dalam membuat keputusan tersebut. Kami peka dengan peruntukan A20 KMT dan nas-nas yang mengharuskan permohonan sedemikian dibenarkan (sila lihat Yamaha Motor Co. Ltd. v. Yamaha (M) Sdn. Bhd. & Ors [supra]). Pada penelitian kami pindaan yang dicadang bukan sedikit malahan begitu banyak hingga boleh menimbulkan prejudis yang ketara kepada pihak plaintif (HA Securities Sdn. Bhd. v. Ng Kong Yeam [1993] 3 MLJ 489). Hakim bicara menggunakan budibicaranya dengan betul berdasarkan keadaan sedemikian apabila mengenepikan keputusan TP yang memberi kebenaran untuk pihak defendan membuat pindaan kepada pembelaan mereka.

 

Kami juga berpendapat cadangan pindaan tersebut adalah tidak bona fide. Pembelaan asal adalah terhad kepada representasi oleh plaintif mengenai pembelian matawang Amerika pada kadar tertentu dan kecuaian plaintif dalam

 

11

 

tanggungjawabnya untuk menasihatkan defendan pertama membeli matawang Amerika sebelum krisis matawang. Tetapi cadangan pindaan bertukar corak dengan dakwaan bahawa plaintif telah membuat beberapa representasi lain melalui pengurus cawangannya, Encik Hoh Choon Seong, termasuk adanya kontrek kolateral dan terma-terma tersirat di antara plaintif dan defendan pertama. Defendan-defendan sebenarnya telah mengetahui dan membangkitkan representasi yang dibuat oleh Encik Hoh Choon Seong semasa mereka menentang permohonan plaintif untuk penghakiman terus pada tahun 2001 dan sepatutnya membuat pindaan pada masa itu dan bukan menunggu sehingga 18.5.2005 (lihat Ohm Pacific Sdn Bhd v. Ng Hwee Cheng Doreen [1994] 2 SLR 576).

 

Walaupun pihak defendan mendakwa bahawa representasi yang dibuat oleh Encik Hoh Choon Seong ditimbulkan dalam affidavit mereka dalam prosiding A14 KMT tetapi Encik Hoh Choon Seong telah meninggal dunia ketika itu. Plaintif telah memberitahu pihak defendan tentang kematian Encik Hoh Choon Seong. Setelah beberapa tahun baru permohonan kebenaran untuk meminda pembelaan dibuat membabitkan mendiang Encik Hoh Choon Seong. Dalam keadaan yang sedemikian hakim bicara tidak khilaf apabila mendapati permohonan defendan akan memperjudiskan plaintif tanpa boleh dipampaskan dengan kos (Yamaha Moto Co. Ltd. v. Yamaha (M) Sdn. Bhd. & Ors

 

12

 

[supra]). Pada hemat kami pihak defendan mengambil kesempatan dengan menangguk di air keroh. Permohonan yang bukan bona fide harus ditolak. (Ismail Bin Ibrahim & Ors. v. Sum Poh Development Sdn. Bhd. & Anor [1988] 3 MLJ 348; Lim Nyang Tak, Michael v. ACE Teknologies Sdn. Bhd. [1995] 4 MLJ 616; Jupiter Securities Sdn. Bhd. v. Wan Yaakub Bin Abd. Rahman [2002] 3 MLJ 264).

 

Seperkara lagi tiada sebab yang munasabah di beri atas kelewatan memfailkan permohonan justeru hakim bicara wajar menolak permohonan defendan dengan membenarkan Notis Rayuan plaintif (Raphael Pura v. Insas Bhd & Anor [supra]).

 

Kesimpulannya kami berpendapat berdasarkan latar belakang kes ini hakim bicara telah dengan betul menggunapakai prinsip undang-undang kes Yamaha Motor. Justeru tiada sebab untuk kami campur tangan atas budibicara hakim bicara untuk mengenepikan keputusan TP. Kami sebulat suara menolak rayuan pihak defendan dengan kos dan memperakui keputusan hakim bicara berkenaan. Deposit hendaklah dibayar kepada plaintif sebagai sebahagian dari kos yang ditaksirkan.

 

13

 

Rakan saya Zaleha Zahari HMR dan Abu Samah Nordin HMR telah melihat alasan penghakiman ini dalam bentuk deraf dan melahirkan persetujuan mereka.

 

Bertarikh: 30hb. Oktober, 2009

 

t.t

 

[DATO’ WAN ADNAN BIN MUHAMAD]

 

Hakim

 

Mahkamah Rayuan Malaysia

 

14

 

Bagi Pihak Peravu

 

Encik Douglas Yee Tetuan Douglas Yee Peguambela & Peguamcara No.31, (1st Floor), Jalan 21/1 46300 Petaling Jaya Selangor

 

[Ruj:A003/04]

 

Bagi Pihak Responden

 

Cik R. Tharmy Tetuan Shook Lin & Bok Peguambela & Peguamcara 20th Floor, AmBank Group Building 55, Jalan Raja Chulan,

 

50200 Kuala Lumpur

 

[Ruj:CCH/LWM/14143-417/99/PAB/SSB/05 (1070465)]

 

15

 

Kes-Kes Yang Di Rujuk:

 

1. Yamaha Motor Co. Ltd. v. Yamaha Malaysia Sdn. Bhd.

 

& Ors. [1983] 1 MLJ 213;

 

2. Abdul Johari bin Abdul Rahman v. Lim How Chong & Ors. [1997] 1 MLJ 629;

 

3. Raphael Pura v. Insas Bhd. & Anor [2001] 1 MLJ 49;

 

4. Plummer v. Charman & Ors [1962] 1 WLR 1469 (CA);

 

5. Associated Leisure Ltd (Phonographic Equipment Co Ltd) & Ors v. Associated Newspapers [1970] 2 QB 450 (CA);

 

6. Bower v. Maxwell, unreported, 8 May 1989, 89/472 (CA);

 

7. HA Securities Sdn. Bhd. v. Ng Kong Yeam [1993]

 

3 MLJ 489;

 

8. Ohm Pacific Sdn. Bhd. v. Ng Hwee Cheng, Doreen [1994] 2 SLR 576;

 

9. Ismail bin Ibrahim & Ors. v. Sum Poh Development Sdn. Bhd. & Anor [1988] 3 MLJ 348;

 

10. Lim Nyang Tak, Michael v. ACE Teknologies Sdn. Bhd. [1995] 4 MLJ 616;

 

11. Jupiter Securities Sdn. Bhd. v. Wan Yaakub bin Abd. Rahman [2002] 3 MLJ 264.

 

16

PDF Source: http://www.kehakiman.gov.my